La Inspecció de Treball sanciona una escola de l'Opus Dei per discriminar laboralment les dones

A partir d'una denúncia del sindicat CGT, l'òrgan inspector troba una vulneració greu de la llei d'igualtat el fet que a l'escola Viaró la contractació de dones estigui restringida al cicle d'Infantil i que, de facto, no puguin accedir a càrrecs directius
Un vídeo promocional de l'escola Viaró. Fins el febrer, el seu web especificava que les dones només podien exercir-hi en el cicle d'educació infantil
Eloi Latorre 28/11/2017

La Inspecció de Treball de Catalunya, que depèn del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, ha decidit proposar dues sancions per la comissió de faltes greus contra l'escola Viaró Global School, de Sant Cugat del Vallès, adscrit a la prelatura de l'Opus Dei i reservat exclusivament a alumnes masculins. La resolució de la inspecció considera que el centre docent vulnera la llei orgànica 3/2007, d'Igualtat efectiva entre homes i dones, i la reforma d'aquesta norma de l'any 2015, pel fet de no contractar dones per a places d'ensenyant en els cicles de primària, secundària i Batxillerat. 

La resolució de la Inspecció de Treball parteix d'una denúncia de la federació d'Ensenyament de la Confederació General del Treball (CGT), que el febrer passat va presentar una queixa al Síndic de Greuges per discriminació en l'accés a l'ocupació per raó de sexe, pel fet de restringir la contractació de personal docent als homes, un extrem que s'explicitava fins aleshores en un apartat del seu web, que posteriorment va ser esborrat. "Com a conseqüència de l'exercici de la llibertat de què gaudeix tot professional per a treballar en el centre docent on l'ideari estigui més d'acord amb les seves conviccions personals, els professors de Viaró —que seran sempre homes, excepte en l'etapa d'Educació Infantil– i el personal no docent, presten la seva lliure adhesió als principis d'aquest caràcter propi", resava aquest punt inclòs al web corporatiu de l'escola, recollit per la CGT.

La proposta de sanció, pendent del recurs que pugui presentar el centre, pot concretar-se en dues multes d'entre 25.001 i 100.000 euros en cas que es confirmi com a definitiva. Curiosament, el centre sí que contracta majoritariament personal femení per a tasques administratives i auxiliars, i també com a mestres d'educació infantil, el que se justifica, tal com recull la mateixa acta inspectora, "per motius vinculats a la maternitat i per la proximitat i relació amb la mare en aquestes edats".  

Fundada l'any 1963, l'escola Viaró és un dels setze centres de Catalunya que, tot i segregar per sexes, mantenen un règim de finançament concertat amb l'administració catalana. Rep 2,5 milions anuals en fons públics

"Davant la sospita que els criteris no s'havien modificat", durant el mes de març l'organització sindical va presentar una denúncia a la Inspecció de Treball, que ara s'ha pronunciat. L'òrgan inspector argumenta que "la no promoció de cap dona a llocs directius de l'empresa –de facto, direcció, subdirecció, cap d'estudis i gerència– que des de sempre han estat ocupats per homes, sense que estigui justificada [...], vulnera el dret de la igualtat de la dona quant a la seva promoció professional". L'acta de la Inspecció de Treball assenyala igualment, que quan un equip inspector es va personar al centre escolar, des de la direcció es va intentar argumentar que "una professora d'Infantil podria igualment accedir al càrrec de cap d'estudis o de directora, però no s'ha donat" i recalca que als estatuts interns del centre no en diuen res que les professionals del cicle d'infantil no puguin accedir a càrrecs directius.

Marta Minguella, delegada d'Ensenyament de la CGT, i Miquel González, secretari general d'aquesta federació sindical, aquest matí / E. L.

 


Fundada l'any 1963, l'escola Viaró és un dels setze centres de Catalunya que, tot i segregar per sexes, mantenen un règim de finançament concertat amb l'administració catalana, la majoria sota tutela de l'Opus Dei. En concret, l'escola Viaró rep una subvenció anual de 2.559.772 € provinents de fons públics de la partida del Departament d'Ensenyament, dels 29.633.198 que reben el conjunt de centres gestionats per aquesta prelatura catòlica, segons el sindicat CGT.

El centre sí que contracta personal quasi exclusivament femení en el cicle d'Infantil, el que es justifica "per la proximitat a la mare en aquestes edats"

"Per nosaltres la sanció és el de menys, perquè poden pagar la multa i seguir amb la mateixa pràctica", explica Marta Minguella, mestra i delegada de la federació d'Ensenyament de la CGT, "però ens obre la porta a denunciar altres centres que tenim el convenciment que segueixen la mateixa política" i "ho veiem com un primer pas en la batalla nostra per erradicar els concerts educatius amb aquest tipus de centres, ja que la inspecció assenyala molt clarament que és responsabilitat del departament d'Ensenyament vetllar pel compliment de la llei". Tant Minguella com el secretari general de la federació, Miquel Gonzàlez, es mostren crítics amb la la Llei d'educació de Catalunya, de l'any 2009, que "va establir el marc per fer efectiva la consolidació del model concertat, malgrat les reivindicacions en contra de bona part de la comunitat educativa". A partir d'aquella llei, recorden, l'any 2011 la consellera Irene Rigau, va crear una direcció general de centres privats, "per donar-los més força".
 

 

Notícies relacionades