La Directa s'infiltra amb càmera oculta entre les "Brigadas de Limpieza" que retiren llaços grocs