L’objecció fiscal com a acte de desobediència civil

Redacció / @la_directa
05/06/2014

La despesa militar de l’Estat espanyol és de més de 15.000 milions d'euros

Com cada any, diferents campanyes d’objecció fiscal denuncien el percentatge econòmic de la declaració de la renda que va dirigit a sufragar les despeses militars de l’Estat espanyol. Si fas declaració, ara és un bon moment per impedir que una part dels teus diners es destini al militarisme espanyol.

L’objecció fiscal és un acte de desobediència civil que té l’objectiu de respectar el dret individual d’objecció de consciència a les despeses militars. Objectar la consciència significa desobeir una llei o una norma fent prevaler la decisió de la pròpia consciència. La manera més coneguda de fer-ho és negar-se a fer la mili, un tipus d’insubmissió que va durar fins el 31 de desembre de 2001.

Tot i això, també n’existeixen d’altres, com ara l’objecció de consciència laboral –quan la persona treballadora desobeeix la patronal per raons que considera èticament correctes– o l’objecció fiscal. Per objectar fiscalment el pagament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), només cal desviar una quantitat fixa de diners de l’impost sobre la renda o el percentatge que correspon al Ministeri de Defensa d’acord amb els pressupostos de l’Estat cap a un projecte solidari o que treballi l'antimilitarisme. Moltes vegades, la quantitat fixa que es proposa descomptar és de 84 euros, un import simbòlic que fa referència a cada un dels països empobrits pel deute extern. S’ha establert aquesta quantitat amb l’objectiu que la població se solidaritzi amb aquells països empobrits que no poden fer front als préstecs que van rebre durant la dècada dels setanta.

Aquest 2014, la despesa militar de l’Estat espanyol –només comptant les dades declarades i clarament relacionades amb les Forces Armades– és de més de 15.000 milions d'euros, arribant a un deute acumulat de 32.000 milions d’euros en els propers anys.

El pressupost de l’Estat en despesa militar, però, no només prové del capital que cada persona ha de pagar directament a hisenda a través de l’impost sobre la renda, sinó que una part molt important s’obté mitjançant els impostos indirectes (essencialment l’IVA) i el deute públic. Així doncs, l’única manera que té la ciutadania per negar-se a participar en la militarització de l’estat és practicar l’objecció fiscal que, tot i que no és un mecanisme legal, se situa en el terreny de l’alegalitat.

La Directa proposa que inverteixis el percentatge de l'IRPF que aniria destinat a despesa militar en periodisme crític o qualsevol col·lectiu que consideris que necessita més els diners que l'exèrcit espanyol.