Els ‘lobbies’ de les elèctriques, darrere els informes de l’OMS

“Els estudis epidemiològics elaborats durant els darrers anys conclouen de manera categòrica que els camps elèctrics i magnètics generats per les línies d’alta tensió no suposen cap risc per a la salut pública i, en particular, no incrementen el risc de càncer”. Aquesta és la conclusió de l’informe que REE aporta davant les al·legacions presentades per diferents ajuntaments afectats pel projecte d’alta tensió. Revisant aquest informe, ens adonem que només fa referència als estudis publicats abans de 2001, quan el doctor Michael Repacholi era el responsable del projecte internacional sobre camps electromagnètics (CEM) de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Torres elèctriques de la MAT al seu pas pel municipi de Morella / MIGUEL ÀNGEL TRONCHO


Repacholi va ser acusat de prevaricació en l’elaboració dels informes per part de dues ONG (Next-Up i Teslabel) l’abril de 2006 i va deixar el càrrec el maig del mateix any. El mateix doctor, l’any 2001, va reconèixer davant la comissió del Parlament Australià que havia cobrat més de 150.000 dòlars anuals en concepte de “regal o donació” d’empreses energètiques i de telefonia mòbil per alterar els resultats dels estudis. Malgrat l’escassa credibilitat demostrada dels informes presentats per Repacholi, la majoria d’empreses, jurisdiccions i governs encara basen les seues argumentacions per demostrar que els límits d’exposició a les ones electromagnètiques són “segures i fiables” en aquests estudis.

Des de 2001 fins a l’actualitat, els informes sobre l’afecció dels CEM sobre les persones han augmentat de manera exponencial, fet que evidencia una creixent preocupació científica i social per aquest tema. Tot i que resulta complicat demostrar l’efecte directe de les ones electromagnètiques sobre malalties com el càncer o la leucèmia infantil, tots els estudis arriben a la conclusió que les radiacions produïdes per aquestes línies a menys de 400 metres de distància suposen un risc alt per a les persones i augmenten les possibilitats de sofrir alguna d’aquestes patologies.

El metge de l’OMS que va dir que les línies “no suposen cap risc” va rebre 150.000 dòlars anuals en concepte de ‘regal o donació’ d’empreses energètiques i de telefonia mòbil

Un dels informes més destacats –en què van participar 29 científics experts en salut pública i basat en la revisió de més de 1.800 investigacions sobre CEM– és el que va presentar el grup de treball Bioinitiative Report l’any 2012, que conclou que l’exposició a les ones “pot causar molèsties o interrupció del son, la pèrdua del benestar i, de vegades, malalties com el càncer o l’Alzheimer”. L’informe també considera que aquestes ones “poden interferir la capacitat de les dones per quedar-se embarassades, finalitzar el procés o produir canvis dolents en el desenvolupament del cervell dels embrions”.


________________________________________

ASIER MERINO, ECOLOGISTA I VEÓ DE VILAFAMÉS
“Ara que som autosuficients energèticament, ens fan fora de casa”

Asier Merino i la seua família van adquirir un mas abandonat –catalogat al segle XVIII– en una vall de Vilafamés per bastir una alternativa de vida. “Després d’estar implicat en la lluita ecologista, necessitava construir en positiu”, comenta Merino. Ja fa cinc anys que, basant-se en els paràmetres de la permacultura i la bioconstrucció, dediquen la major part del seu temps i els seus ingressos a refer i crear una llar autosuficient. Així doncs, entre moltes altres tasques, produeixen el seu menjar, aprofiten recursos com l’aigua de pluja amb els aljubs i reciclen els residus orgànics per convertir-los en recursos, “una forma de vida sostenible en el temps, en què tot s’aprofita”.

/ DÍDAC RAMÍREZ


Malgrat l’esforç per construir alternatives, la família s’ha vist obligada a abandonar aquest projecte de vida, de moment, perquè la MAT els passa a 150 metres. “Som autosuficients energèticament, sobretot perquè no volem donar suport a eixe model, i ara ens imposen la molt alta tensió al costat de casa. És paradoxal –expressa dolgut– Fins i tot vam invertir en posar cables apantallats per evitar tindre radiacions dins de casa”. Merino pertany a la plataforma i assegura que, mentre es retira estratègicament, seguirà lluitant per aturar-ho. “Haurien d’invertir eixos 44 milions a crear un sistema d’autosuficiència energètica, de matriu renovable i descentralitzada per a l’autoabastiment, així no caldria cap MAT”, sentencia. Cristina, membre de la plataforma amb un projecte similar al d’Asier, comenta que el que planteja REE “trencaria amb l’equilibri de la zona i el saber fer de les persones que la poblen”. Segons ella, l’estil de vida que es practica és un clar exemple decreixentista, sense gaire petjada ecològica “i, a més, encarregat de protegir el territori a través del conreu i la cura”.

De totes les parcel·les que ha d’expropiar REE per passar la línia –unes 1.500–, Vilafamés és el municipi més espoliat, amb un total de 419 terrenys afectats. Precisament aquest ha estat el poble més actiu i mobilitzat contra la MAT. “Fa uns anys, uns veïns van trobar un tècnic que prenia mesures de les seues terres. Ací va començar tot”, explica Alexis, membre de la plataforma. Arran d’açò, es va crear No a la MAT Vilafamés, embrió de l’actual plataforma intercomarcal. La pressió per modificar el traçat inicial va aconseguir que desviar la línia dels nuclis més poblats, ja que rodejava el poble per complet. Tot i això, els masos continuen sent la part més afectada.
 

____________________________

JOAN MARTÍ, NO A LA MAT GIRONA 
“L’exposició a les irradiacions augmenta el risc de desenvolupar un càncer”

Joan Martí és metge cirurgià a l’Hospital Santa Caterina de Salt (Gironès) i, des de 2003, un dels portaveus de la Plataforma No a la MAT. Tot i que la línia ja està construïda i és activa des de 2015, l’organització va aconseguir un gran èxit de mobilització i conscienciació a les comarques gironines, que durant uns anys es van resistir al traçat imposat per REE. Martí, que ara canalitza la lluita contra l’alta tensió per la via judicial, alerta sobre els efectes que poden tindre els camps electromagnètics de baixa freqüència (CEM) sobre la salut de les persones.

/ CARLES PALACIO

“Tot i que, a nivell científic, encara no s’ha pogut demostrar una evidència de causa-efecte directa entre les malalties i els CEM, sí que s’ha demostrat que aquests camps afecten el teixit cel·lular, unes modificacions que, a la llarga, provoquen patologies com la leucèmia o el càncer. També s’ha demostrat que la població amb més risc d’afectació són els nadons, la gent gran i les dones embarassades. Alguns estudis han comptabilitzat un 20% més d’avortaments en zones afectades pels CEM”, explica Martí, que considera que seria necessari “elaborar un registre de tota la gent que viu al costat d’aquestes línies i analitzar les malalties que l’afecten”.

Respecte als informes que presenta REE per justificar que l’alta tensió no suposa un risc mèdic per les persones –tots ells d’abans de 2003–, Martí considera que “és un escàndol a escala europea” i que s’haurien d’actualitzar perquè, assegura: “Durant els últims anys, molts estudis estan qüestionant aquests arguments i no s’estan tenint en compte a l’hora de prendre decisions. Darrere la construcció d’aquestes línies, hi han molts interessos econòmics i el primer que caldria fer és allunyar els lobbies empresarials del patrocini d’aquests informes i deixar que es fessin estudis independents en els quals s’impliqués la sanitat pública”.

Segons el metge gironí, “l’energia hauria d’estar controlada per sectors locals mitjançant la utilització d’energies renovables de proximitat”, motiu pel qual considera que aquestes línies de transport energètic “són completament innecessàries”. Per concloure, Martí explica que, després de la seua experiència batallant per aturar el projecte a Girona, espera poc dels partits polítics: “A nivell polític es podria aturar, però ningú no s’hi implica. El que ha de fer la gent és prendre consciència, organitzar-se i lluitar al carrer. Així, potser, els polítics vindran darrere”.

 

 

 

 

 

Mostra'l en portada

Noticies relacionades: