banca ètica

El descontentament amb el trasllat de la seu social dels grans bancs fora de Catalunya impulsa les entitats de finances ètiques i/o cooperatives, que alhora volen mantenir un creixement sostenible

Pocs dies després del referèndum de l’1 d’octubre i amb la declaració unilateral d’independència sobre la taula, un gran nombre d’empreses van decidir traslladar la seva seu social fora de Catalunya.

Una ruta nocturna pel passeig de Gràcia de Barcelona, organitzada per la campanya Som comerç just i banca ètica, assenyala les vulneracions de drets humans de les grans multinacionals dels sectors alimentari, tèxtil, electrònic i de la gran banca

Capvespre de dissabte a la part baixa del passeig de Gràcia de Barcelona. L'aire càlid invita a canya de cervesa i ronda de tapes de disseny, com fan grapats de turistes.

El març de 2005, el BBVA concedia un préstec de 25 milions d'euros a Raytheon, productora de munició de dispersió. Aquest és un dels molts exemples que il·lustren les diverses maneres com la banca convencional finança la fabricació d'armes

"En referència a la seva consulta, l'informem que Catalunya Caixa, en els informes anuals publicats, facilita la informació detallada de les inversions realitzades". Aquesta és la resposta que ofereix el Departament de Comunicació de Catalunya Caixa, per correu electrònic quan se li pregunta pels projectes que financen.

La falta de transparència de la banca tradicional complica el seguiment de les inversions per part de la clientela. La banca i les finances ètiques opten per un model encarat al desenvolupament de les persones i la transformació social

“L’exclusió de Catalunya de la zona euro a conseqüència de la ruptura unilateral del marc constitucional vigent comportaria que totes les entitats bancàries amb presència a Catalunya afrontessin greus problemes d’inseguretat jurídica. Les entitats integrants de l’Associació Espanyola de Banca (AEB) i la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis (CECA) consideren que, en tot moment, s’ha de preservar l’ordre constitucional i la pertinença del conjunt d’Espanya a la zona euro”.

La falta de transparència de la banca tradicional complica el seguiment de les inversions per part de la clientela. La banca i les finances ètiques opten per un model encarat al desenvolupament de les persones i la transformació social

“L’exclusió de Catalunya de la zona euro a conseqüència de la ruptura unilateral del marc constitucional vigent comportaria que totes les entitats bancàries amb presència a Catalunya afrontessin greus problemes d’inseguretat jurídica. Les entitats integrants de l’Associació Espanyola de Banca (AEB) i la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis (CECA) consideren que, en tot moment, s’ha de preservar l’ordre constitucional i la pertinença del conjunt d’Espanya a la zona euro”.

Opinió de la cooperativa financera Coop57

Quan l’economia i les finances pretenen posar les persones al centre i treballar pel benestar col·lectiu, quan això suposa anar en direcció oposada a la tendència general, alguna cosa falla en la nostra economia i, en definitiva, en els valors intrínsecs a la nostra societat.

Per primera vegada, i malgrat molts anys de col·laboració conjunta, la televisió pública de Catalunya ha decidit no emetre l'spot promocional de la catorzena edició de la Festa del Comerç Just...

Considera que es tracta de "publicitat amb finalitat política"

Trobada Coop57, del 21 al 23 d'octubre

Subscriure a banca ètica