deutecràcia

Entitats i activistes es reuneixen a Barcelona per posar en comú receptes que permetin trobar un projecte comú per afrontar les crisis del deute que assolen Europa -i altres parts del planeta- i que es tradueixen en vulneracions dels drets més bàsics.

La deutecràcia és un problema global que té conseqüències locals i que demanda la recerca de sortides conjuntes. Sota aquestes premisses, Barcelona és l'escenari del cicle de conferències "Projecte comú sobre deute per a Europa", que reuneix entitats, expertes i activistes que treballen per a la justícia financera i en contra de l'ús del deute com a mecanisme de control polític.

La supressió de Patrimoni i la reducció de Successions hauria suposat deixar de recaptar 3.400 milions, segons un informe de la PACD

La política de retallades que els successius governs de la Generalitat de Catalunya presidits pel socialista José Montilla i el convergent Artur Mas va suposar que la despesa social de l'executiu autonòmic fos 7.715 milions menor el 2013 que no pas el 2009, principalment per les reduccions en Salut (3.692), Educació (1.156), Foment de l'Ocupació (586), Protecció Social (259) i Habitatge (259).

L'entitat financera té una àmplia presència a l'ensenyament superior i, a banda de beques, hi fa negoci amb els carnets estudiantils i els crèdits

El Banco Santander és cada cop més omnipresent a les universitats de l'Estat espanyol i ho és a través de múltiples vies.

Subscriure a deutecràcia