plena ocupació

Si es considera que una societat té com a un dels seus objectius fonamentals satisfer les necessitats i els desitjos reals de la seva població, sembla clar que ha d'assegurar la producció dels béns i serveis necessaris –és a dir, el creixement econòmic, que preservi la natura–, així com el treball per a tots –és a dir la plena ocupació–, ja que el treball és l'origen últim de tot el que es produeix. Sóc conscient, però, que hi ha gent partidària del decreixement i, fins i tot, del dret a la peresa (Paul Lafarge).

Subscriure a plena ocupació