qualitat de l'aire

La lluita per la qualitat de l'aire sol enfocar el sector automobilístic en detriment del transport públic i marítim. El Port de Barcelona és el principal contaminant per òxid de nitrogen, però continua augmentant al ritme del turisme de creuer

La contaminació atmosfèrica és i ha estat un dels principals impactes ambientals generats per un model industrial desenvolupat basant-se en l’ús massiu de combustibles fòssils. Tot i que afecta la salut de més de 7 milions de persones als Països Catalans, els interessos tant de les petrolieres com del sector automobilístic desvien el focus mediàtic d'un conflicte que es fa més acusat en les metròpolis urbanes.

Les entitats ecologistes i de defensa de la salut pública celebren aquesta primera fita, però reclamen urgentment mesures estructurals per la reducció del trànsit a la ciutat

El 17 de març es va presentar, a Barcelona, l’esborrany del protocol d’actuació en cas d’episodis de contaminació. Amb l’aplicació d’aquest guió, s’establiran mesures de seguiment, preavís, avís i episodi en funció de la superació de diferents llindars. Les mesures pels casos més greus consistiran en canvis de regulació semafòrica i d’aparcament i en la promoció de la bicicleta i el transport públic. També la restricció de la circulació de vehicles amb matrícules parells o senars.

L’onada de calor i l’elevada densitat de trànsit disparen els nivells de contaminació d’ozó troposfèric. El passat mes de juny la Comissió Europea va obrir un expedient sancionador a Barcelona per no complir la normativa

El límit d’ozó troposfèric a partir del qual s’ha d’informar del risc a la població s’està superant a diari a la Catalunya central aquest mes de Juliol. Aquesta crisi ha coincidit amb la reunió convocada per la Direcció General de Qualitat Ambiental amb els municipis de més de 100.000 habitants, per tractar el procediment d’infracció obert per l’incompliment de la normativa europea per altres contaminants a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

La moció va ser aprovada per unanimitat amb uns costos estimats de 295.000 euros que serien assumits per la Generalitat. La Plataforma fa temps que demana a través de la campanya “Ara, el Polígon Sud” un control sobre la qualitat de l'aire

Mentre la temperatura puja i puja i se superen rècords de calor a la ciutat de Tarragona, els ànims són particularment càlids, i no per motius meteorològics. Aquesta setmana s'ha presenciat un debat sobre la qualitat de l'aire.

Subscriure a qualitat de l'aire