Sílvia Tomàs Trio

La cantautora presenta amb la Directa un audiovisual elaborat per IVARDIA produccions que té com a propòsit recuperar la saviesa d'una cultura popular rural, arrelada a la terra i el territori, que la modernitat capitalista ha arrasat

"El comú és molt més que la suma dels veïns d'un lloc, és, també, l'estreta solidaritat, sorgida de la interrelació i els nombrosos vincles que va produir un col·lectiu que, al marge dels poders, en gran part decidia el seu propi futur. Si la història no en parla massa, és perquè l'escriuen els vencedors, és a dir, perquè el comú va perdre (...) Per això, la història del poble ha suscitat escàs interès davant l'atenció desproporcionada posada en la història de l'elit i la construcció de mites nacionals".

Subscriure a Sílvia Tomàs Trio