Sylvia Pankhurst

Des de mitjan segle xix fins passat el segon terç del xx, és difícil trobar un país al món en què no s’hagin reivindicat els drets polítics de les dones, encara que sigui de manera molt minoritària. No obstant això, va ser als EUA i a la Gran Bretanya on es van produir els moviments més impactants i nombrosos, els que van cridar l’atenció dels governs, la premsa i la societat en el seu conjunt, especialment des de principis del segle xx fins a la Primera Guerra Mundial.

Subscriure a Sylvia Pankhurst