Tots Sants

Tot sobra en aquest vers
si no et retorna a casa.

Mireia Calafell

Ja no et caben dins la casa ni dins l'ànima
Josep M. Llompart

Subscriure a Tots Sants