Periodisme cooperatiu per la transformació social
directa.cat
SUBSCRIU-T'HI FES UNA DONACIÓ

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

El responsable és La Directa, SCCL (en endavant ‘La Directa’) amb domicili al Carrer Riego, 37 baixos 1a, 08014 Barcelona.

Qui és el Delegat de protecció de dades?

és el responsable que vetlla pel compliment diligent de la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Pots contactar amb la persona delegada de Protecció de Dades a l’adreça postal de La Directa o a l’adreça electrònica administracio@directa.cat

Com hem obtingut les teves dades de caràcter personal?

Disposem de les teves dades de caràcter personal perquè ens les vas facilitar en el moment d’assolir la condició de subscriptora de la cooperativa.

Quines dades personals tractem?

Les dades personals que tractem són les següents:

  • Nom
  • Cognoms
  • Edat
  • DNI / CIF (en casos de facturacions)
  • Correu electrònic
  • Telèfon
  • Direcció postal
  • Número de compte corrent bancari

Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?

El tractament de les teves dades personals relacionat amb el manteniment de la teva relació amb La Directa com a subscriptora i sòcia, si és el cas, està legitimat en la mesura que resulta necessari per a poder complir les obligacions contractuals derivades d’aquesta relació.

Quan i per quin motiu podem facilitar les teves dades a tercers?

La Directa informa a l’Agència Tributària de les dades requerides per al compliment de les obligacions legals i fiscals a què La Directa està subjecta per la seva activitat. Si en el futur La Directa realitzés altres cessions de dades personals, se t’informarà oportunament.

¿Fem transferències internacionals de dades?

No es preveu la transferència internacional –fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE)–, excepte amb finalitats d’emmagatzematge, i en tot cas sobre la base de l’existència d’una decisió d’adequació, d’acord amb la existència de garanties adequades, així com d’entitats adherides a l’acord Privacy Shield (http://www.privacyshield.gov).

Durant quant de temps guardarem les teves dades?

Les teves dades personals es conservaran mentre es mantingui la teva relació amb La Directa i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació (5 anys en els casos de les facturacions). En aquest supòsit, es tractaran només a efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les teves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

Quins són els seus drets?

Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació o supressió a través de les adreces postal i electrònica indicades. Així mateix, si es considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets de privacitat, pot presentar una reclamació:

  • Al nostre Delegat/da de Protecció de Dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades anteriorment.
  • Davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica, o de la seva adreça postal.